Aanleveren

Iedereen is vrij om een artikel in te sturen. Wij als redactie beoordelen het stuk op geschiktheid en zijn vrij om het al dan niet te plaatsen (zie disclaimer).

Voor de verwerking ontvangen wij bij voorkeur een tekstbestand (Word) en eventuele foto’s/afbeeldingen/logo als los(se) bestand(en) bijgevoegd bij de mail. Indien er foto’s bij zitten, is het handig om in de tekst te vermelden welke foto waar moet komen. Is er niets aangegeven, dan plaatsen wij deze naar ons beste inzicht.

Al uw materiaal kunt u sturen naar redactie@dorpskrantvalburg.nl.